מה אתה מחפש היום?

בלוג

המאבק לפתיחת חשבון בנק ייעודי לרישיון למתן אשראי

לקוחות רבים שלנו נתקלים במאבק מול הבנקים בפתיחת חשבון בנק ייעודי למתן אשראי

הלקוחה שלנו פנתה אלינו כשהיא בעלת רישיון למתן שירותים בנכס פיננסי ולמתן שירותי אשראי.
הנתבע בתיק הינו בנק הפועלים – סניף כפר סבא – מספר 627 (להלן: "הבנק") אשר סירב לבקשת התובעת לפתיחת חשבון בנק ייעודי כבעלת רישיון למתן אשראי ורישיון לנכס פיננסי. עילת הסירוב לפתיחת החשבון לא נומקה לתובעת. כל שנמסר לה ש"תלך לפתוח חשבון בבנק לאומי, בו בעל השליטה מנהל את יתר ענייניו…".

לנוכח עילת הסירוב פנתה התובעת, באמצעות משרדנו, לפניות הציבור של בנק הפועלים. במכתבה העלתה את טענותיה כי הסירוב לפתיחת חשבון הבנק הינו שלא כדין. פניות הציבור של הבנק נעתרו לבקשת התובעת. הם הורו לסניף לבחון בשנית את בקשתה לפתיחת חשבון בנק ייעודי כבעלת רישיון למתן אשראי.

הבנק לא אמר נואש והמשיך לפעול במדיניות הסחבת המתישה. מדיניות המאפיינת את טיפולו בפתיחת חשבונות לנותני שירותים פיננסים.

לתדהמתה של התובעת סירב הבנק שוב לפתוח לה חשבון. החלטתו נומקה במכתב הסירוב. המכתב כלל מספר נימוקים לא סבירים המתבססים על חוסר הבנה של העובדות.

בצר לה, נאלצת התובעת לפנות לבית המשפט, באמצעות משרדנו.

בתביעתה הבהירה התובעת כי בהתאם לרישיונות שקיבלה רשאית היא לעסוק במתן אשראי.

כמו כן נטען כי סירוב הבנק והתנהלותו אינם בגדר הסביר ובניגוד להנחיות המפקח על הבנקים. בנוסף, התנהלות הבנק אף עומדת בניגוד לעמדת היועץ המשפטי לממשלה בעניין זה.

הצלחה נוספת נרשמה למשרדנו, הבנק הודיע כי הוא מסכים לפתיחת חשבון לתובעת למתן שירותי אשראי ולמתן שירות בנכס פיננסי בסניף כפר סבא. הסכמות הצדדים גובשו בהסכם אשר קיבל תוקף של פסק דין. 

תיק זה מצטרף להצלחות נוספות של משרדנו – ראו הצלחה נוספת –  במאבק כנגד הבנקים לפתיחת חשבונות בנק לנותני שירותים פיננסים, בין אם הם נותני שירותי אשראי או נותני שירות בנכס פיננסי, או שניהם יחדיו.

Call Now Button דילוג לתוכן