מה אתה מחפש היום?

השירותים שלנו

השירותים שלנו

ליווי ויעוץ ביישום ציות לרגולציה פיננסית בינלאומית

אפיון דרישות מערכות מידע
 • אפיון מערכות מידע באופן המקיים חובות רגולטוריות
 • אפיון מערכות מידע לצורכי דיווח לרגולטור
ביקורת ובקרות
 • סקר תשתיות ציות
 • סקר הערכת סיכונים איסור הלבנת הון
 • ביקורת בלתי תלויה ומתן חוו"ד לצד ג'
 • ליווי בצמצום פערי ציות
 • הדרכות
מדיניות ונהלי עבודה תומכי ציות
 • הגדרת מדיניות
 • הגדרת נהלים ותהליכי עבודה
 • ליווי בתהליך ההטמעה של הנהלים בפעילות החברה
חקיקה והסדרה
 • בדיקה משפטית של הסכמים וחוזים
 • מיפוי פעילות וחובות רגולטוריים (לרבות איסור הלבנת הון ומימון טרור)
 • פרשנות משפטית וציפיות רגולטור
Call Now Button דילוג לתוכן