מה אתה מחפש היום?

בלוג

מגמות בהלבנת הון – רגולציה נמוכה בנותני שירותים פיננסיים

 נותני שירותי מטבע מספקים שירותים פיננסיים מסוגים שונים, כגון: המרה, העברת נכסים בין מדינות, ניכיון ועוד. השימוש בשירותי נותני שירותי מטבע הוא דפוס הלבנת הון החוזר על עצמו לאורך כל השתרשרות נתיב הכספים, בדרך כלל באמצעות אנשי קש על מנת להסוות את מקור הכספים ויעדם. ניתן להניח כי הסיבה לכך נעוצה בעובדה שנותני שירותי מטבע מהווים אמצעי קל ונוח לביצוע פעילות של העברת כספים שמקורם אינו חוקי, שכן הם נתפסים, בעיני העבריינים, כגופים בעלי אסדרה ופיקוח פחות נוקשים בהשוואה לבנקים בכל הנוגע לנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור, וזאת למרות חובות הזיהוי, דיווח וניהול רישומים החלים עליהם.

במסגרת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, תשע"ו-2016, הורחבה הגדרת נותני שירותי מטבע מעבר לאמור בחוק איסור הלבנת הון, הוקם רגולטור פיננסי חדש לאסדרה כוללת של ענף נותני השירותים הפיננסיים, והוטל עליהם משטר איסור הלבנת הון.

בשנתיים האחרונות חלה עליה משמעותית בדיווחים הבלתי רגילים של נותני שירותי מטבע לרשות, המשקפת הטמעה טובה של החובות החלות על סקטור זה, בהתאם למשטר איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור בישראל.

נקודות התורפה הקיימות לגבי נותני שירותי מטבע כוללות, בין היתר:

  • קושי בפיקוח בשל משאבי יחידת הפיקוח, שהיקפם ביחס להיקף השוק וגודלו לא מאפשרים פיקוח על כל הסקטור
  • סף כניסה נמוך לעיסוק בתחום
  • סוגי פעולות פיננסיות שאינן נכנסות להגדרות תחומי נותני שירותי מטבע המפוקחות מתוקף חוק איסור הלבנת הון (כגון הלוואות ומטבעות וירטואליים).

יחד עם זאת, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים נועד לתקן ליקויים אלה ולקבוע אמצעי בקרה משמעותיים, לרבות דרישות רישוי, בדיקת יושר ויושרה של הפעילים בסקטור, הוראות איסור הלבנת הון ומימון טרור ועוד.

כדי להתמודד עם החשיפה לסיכוני איסור הלבנת הון ומימון טרור, על הסקטור להטמיע בקרות איכותיות המבטיחות יישום הוראות איסור הלבנת הון ומימון טרור ואמצעים אפקטיביים לצורך מעקב, ניטור וניהול סיכונים אלו תוך הבאה בחשבון של כל גורמי הסיכון. לצורך זה, יחידת הפיקוח על נותני שירותי מטבע סקרה, מיפתה והעריכה את גורמי הסיכון העיקריים להלבנת הון ומימון טרור הרלוונטיים לפעילות נותני שירותי מטבע. להלן הגורמים בעלי דירוג הסיכון הגבוה ביותר (4-5).

טבלת דירוג חלק ראשון

 

טבלת דירוג חלק שני

טבלת דירוג חלק שני

למסמכים המלאים:

דוח שנתי 2017

עיקרי הממצאים של הערכת הסיכונים בתחום הלבנת הון – המערכת הפיננסית 2017

על מנת להישאר מעודכנים אנו ממליצים להירשם לעלון המקצועי שלנו – היחיד מסוגו בישראל בתחום ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור. אנא מלאו את פרטיכם בתיבת יצירת הקשר משמאל, ואנו נדאג להוסיפכם לרשימה.

ניתן לבטל את ההרשמה בכל עת. העלון כולל תכנים מקצועיים בלבד ואינו מכיל חומר פרסומי.

Call Now Button דילוג לתוכן