כדאי לדעת

האם קיים סיכוי שמבקש רישיון שנדחתה בקשתו ע"י רשות שוק ההון, יזכה לתמיכת בית המשפט בעתירתו נגד החלטת הרשות?

בעל עסק למתן שירותים פיננסים ולמתן אשראי אשר הגיש לרשות שוק ההון (להלן: "הרשות") בקשות רישוי בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים מוסדרים, קבל מהרשות, הוראת חדילה מעיסוקיו הנ"ל תוך…
Read More

על קצה המזלג….אסטרטגיות טיפול בהודעות דחיה לבקשות רישוי במתן שירות פיננסי

העילות שמציג הרגולטור בגינן הוא שוקל לדחות בקשות לרישיון הן שונות ומגוונות, חלקן קלות יחסית להתמודדות וחלקן מאתגרות יותר. כך למשל, הצהרת כזב בבקשת הרישוי עשויה להיחשב כעילה קלה להתמודדות,…
Read More

החלטת בג"צ בעתירות, מחזקת את עמדת רשות שוק ההון ולמצער מאשרת את נוהל הרישוי הקיים!

החלטת בג"צ בנושא דחיות בקשות הרישיון – עולם כמנהגו נוהג? מבולבלים? לא רק אתם ביום 22.6.20 ניתנה החלטת בג"צ במסגרת עתירות מאוחדות (בג"ץ 19/5625; בג"ץ 19/5954 ) שהוגשו על ידי…
Read More

כללי קבוצת ה – Whatsapp – נפתחה קבוצת Whatsapp חדשה לשיתוף מידע ועדכונים, עבור נותני שירותים פיננסים מוסדרים

חברות וחברים יקרים, קבוצה זו נפתחה לצורך שיתוף מידע ועדכונים בלבד. במסגרת הקבוצה נעלה ונעדכן בדבר החלטות דחייה של הרגולטור, עדכונים ומידע משפטי בנוגע לפתיחת חשבונות בנק לנותני שירותים פיננסיים וכל…
Read More

הקורס השלישי יוצא לדרך! תכנית הכשרה פרקטית לקציני ציות לנותני שירותים פיננסיים

בשנים האחרונות אנו עדים להתפתחות מואצת של הרגולציה הפיננסית בישראל. כל החוקים התקנות, הצווים, החוזרים, השאלונים והנהלים מחייבים באופן מפורש מינויו של קצין ציות ומחייבים הכשרה וניסיון במילוי התפקיד. כמו…
Read More

מה ניתן לעשות אם דחו את בקשת הרישיון שהגשתם בשל מידע חסוי ועל בסיס פראפרזה משטרתית?

בתקופה האחרונה החלו להתקבל אצל מבקשי רישיונות, הודעות הרשות, מהן עולה כי נשקלת על ידי הרשות (להלן: "הרשות" או "הממונה" לפי ההקשר), דחיית הבקשה לאור סעיפים 15-16 לחוק, ובפרט נוכח…
Read More

הגשת בקשה לרישוי ו/או מתכוון להגיש בקשה כזו, חשוב שתכיר את ההוראות החדשות של הרגולטור לניהול אשראי צרכני

הגשת בקשה לרישוי שירותים פיננסיים, מצריכה הקפדה ודיוק במילוי הוראות נוהל רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים. דרישות הנוהל מתעדכנות מעת לעת וללא ליווי צמוד של גורם מקצועי המתמחה בנושא, עלולה בקשתך…
Read More

נדחתה בקשתך לקבלת רישיון למתן שירותים פיננסים – חשוב שתכיר את עמדת הרגולטור

לאחרונה דחה בית המשפט המחוזי בתל אביב בקשת מבקש רישיון לעכב את החלטת הרשות הדוחה את בקשתו לקבלת רישיון ומורה לו לחדול ממתן שירותים בתוך 30 יום, וזאת נוכח מידע…
Read More

היועמ"ש מבהיר – בנקים לא יכולים לסרב לתת שירות לבעלי מטבעות וירטואלים באופן גורף

בנקים אינם יכולים לסרב לתת שירות לבעלי מטבעות וירטואלים באופן גורף, כך הבהיר היועמ"ש אביחי מנדלבליט בעמדתו שהוגשה לביהמ"ש כחלק מההליך הבוחן האם בנק רשאי לסרב להעניק ללקוח שירותים הקשורים…
Read More

קבוצת וולפסברג קוראת להתמקדות באפקטיביות הבקרות במוסדות פיננסיים

קבוצת וולפסברג, המאגדת שלושה עשר בנקים גלובאליים ועוסקת בפיתוח מסגרות ומדריכים לעניין ניהול סיכוני הפשיעה הפיננסית בידי מוסדות פיננסיים, פרסמה לאחרונה הצהרה הקוראת למפקחים על המוסדות הפיננסיים ברחבי העולם להתמקד…
Read More
תפריט
דילוג לתוכן