מה אתה מחפש היום?

בלוג

פתיחת חשבון בנק לנותן שירותים פיננסים – המאבק

בפוסט זה אשתף אתכם לגבי תובענה שהוגשה באמצעות משרדנו. בה הבנק מסרב באופן בלתי חוקי לפתוח חשבון בנק ייעודי לבעלת רישיון למתן שירותי אשראי.
היום רבים פונים למשרדנו בטענה כי הבנק לא מאפשר להם לפתוח חשבון בנק. חשבון הבנק מיועד לפעילותם העסקית כנותני שירותי אשראי. המשמעות היא שאותם נותני שירותים פיננסים לא יכולים לנהל את פעילותם העסקית כחלק מ-"חוק הפיקוח על שירותים פיננסים".

אציין כי התובעת הינה בעלת רישיון למתן שירותים פיננסיים הכולל רישיון למתן שירותי אשראי ורישיון למתן שירות בנכס פיננסי, לאחר שעמדה בתנאי הרישוי המחמירים הקבועים בחוק ונהלי רשות ההון ביטוח וחיסכון. קרא עוד על החוק >

מדוע הבנק סירב את פתיחת החשבון הייעודי למתן שירותים פיננסיים?

אם נרצה לנסות להבין את סירוב הבנק לפתיחת החשבון, נוכל לסקור את נימוקו העיקרי. בנימוק נטען כי התובעת או אחד מבעלי השליטה בה ניהלו בבנק אחר פעילות למתן שירותים פיננסיים, שלא באמצעות חשבון ייעודי למתן שירותי אשראי. כמובן שמדובר פשוט בעובדה שגויה ולא נכונה שלא ברור כלל מדוע נטענה על ידי הבנק.

כמו כן נטען על ידי הבנק כי בחודש נובמבר 2018 סורבה התובעת לפתיחת חשבון נש"פ בבנק לאומי.

למרות ההסברים המפורטים וההוכחות הברורות שמסרה התובעת הבנק עמד במריו. הוא נותר בסירובו השרירותי לפתיחת החשבון כמבוקש.

בנסיבות אלה נאלצה התובעת לפנות לבית המשפט ולבקש כי יחייב את הנתבע לפתוח עבורה חשבון בנק לנותני שירותים פיננסים ולאפשר לה לנהל במסגרת החשבון את פעילותה העסקית.

"החולשה הגדולה ביותר שלנו נמצאת בוויתור. הדרך הבטוחה ביותר להצלחה היא תמיד לנסות רק עוד פעם אחת."תומאס אדיסון

גם בתיק זה, בדומה לתיק אחר שניהל משרדנו כנגד בנק הפועלים, לאחר שקיבל הבנק את כתב התביעה, הודיע הבנק למשרדנו כי הוא מסכים לפתיחת חשבון לתובעת למתן שירות בנכס פיננסי.

אמנם הצלחנו במאבק, הסכמות הצדדים גובשו. ההסכם קיבל תוקף של פסק דין שמחייב את הבנק בפתיחת חשבון ייעודי לתובעת. המאבק לא תם ויש לפנינו דרך ארוכה. שתוביל בתקווה להסדרה בנושא.

בואו ננסה להישאר אופטימיים, משרדנו למוד ומיומן במאבק ומוכן לכל קרב שידרש בנושא. לכם נותר רק לפנות.

בנימה אופטימית זו, סיפרנו לכם בפוסט על המאבק נגד הבנקים לפתיחת חשבונות בנק לנותני שירותים פיננסים. אנו סמוכים ובטוחים כי יש ביכולתנו לעזור לך. מקווים שהשארנו מקום להשראה ואופטימיות בנושא העיסוק במתן שירותים פיננסים ומתן אשראי.

תיק זה מצטרף להצלחות נוספות של משרדנו – ראו הצלחה נוספת  במאבק כנגד הבנקים לפתיחת חשבונות בנק לנותני שירותים פיננסים, בין אם הם נותני שירותי אשראי או נותני שירות בנכס פיננסי, או שניהם יחדיו.

 

 

Call Now Button דילוג לתוכן