מה אתה מחפש היום?

בלוג

הסתרת נהנים כטכניקה להלבנת הון ומימון טרור

פושעים משתמשים במגוון טכניקות ומנגנונים על מנת לטשטש את הבעלות שלהם או שליטתם על נכסים שהושגו שלא כדין. זיהוי הבעלים האמיתיים או בעלי השליטה בנכסים מהווה אתגר משמעותי לכל הגורמים הרלוונטיים, החל מרשויות החוק וכלה בארגונים פיננסיים ונותני שירותים. תחבולות שנועדו לטשטש את בעלות אמיתית על הון נשענות על טכניקות ואסטרטגיות מורכבות, מינוף אפשרויות הסחר הבינלאומיות ואפשרויות המסחר הגלובלי הלגיטימיות.

דוח משותף של ה- FATF וקבוצת אגמונט מספק מבט גלובלי נרחב על הדרכים בהן חברות, מבנים משפטיים אחרים (כגון נאמנויות) ומתווכים מקצועיים שונים עוזרים, בידיעתם או שלא בידיעתם, למלביני הון להסתיר את בעלותם על עושר כלכלי ונכסים לא חוקיים:

  1. ניתוח של 106 מקרים הראה כי ישויות משפטיות, ובעיקר "חברות קש" (כאלו אשר אין בהן פעילות תפעולית עצמאית, נכסים משמעותיים או עובדים), הינן גורם מפתח בתחבולות שנועדו להסתיר בעלות על נכסים, יותר מאשר חברות "אמיתיות" שלהן פעילות ממשית, וכן יותר מאשר מבני בעלות מורכבים באמצעות מחזיקי מניות נושאי משרה.
  2. אלו המעוניינים להסתיר בעלות על נכסים יעדיפו להשתמש בשילוב של בעלות ישירה וגם בעלות לא ישירה על אותם נכסים, מאשר לבחור את אחת מהדרכים הללו בלבד. כלומר, במרבית המקרים הבעלים של הנכסים יעדיפו להשתמש בשילוב בין בעלות ישירה על נכסים יחד עם ריבוד, שהוא השימוש בגורמים אחרים שנועד ליצור "מרחק" בין הנכסים לבין בעליהם ("layering").
  3. דירקטורים ובעלי מניות, ובעיקר "אנשי קש", הינם נקודת תורפה מרכזית. שימוש בטכניקה זו של הסתרת בעלות זוהתה ברובם הגדול של המקרים שנותחו בדוח. תפקידו של אותו "ממונה" או "איש קש" הינו להסתיר את ולהגן על זהותו של הנהנה ובעל השליטה האמיתי בנכסים. ממונה שכזה יכול לאפשר לבעל השליטה להתגבר על מכשולים ובקרות של רשויות החוק בהקשר של בעלות על חברות וכן לעקוף מגבלות בעלות שנקבעו בחוק. בעוד ממונה מסוג זה הוא חוקי ברוב המדינות, היתרונות המתמשכים של פרקטיקה זו מוטלים בספק בהקשר של המשמעות להלבנת הון ומימון טרור הקשורים לשימוש בהם.
  4. השימוש במומחים מקצועיים ובמתווכים מהווה תכונה מרכזית של תוכניות שנועדו להסתיר בעלות על נכסים, במיוחד במקרים שבהם ההכנסות מהפשע הן משמעותיות. במרבית המקרים שנבדקו היו מעורבים מתווכים מקצועיים, כאשר רק כמחציתם היו מודעים לדבר העבירה. דבר זה מוכיח כי מומחים ומתווכים מקצועיים יכולים להיות מעורבים ללא ידיעתם, אך גם רשלנים בתפיסת מעורבותם בעודם "מעלימים עין". הניסיון של רשויות החוק בעולם מוכיח כי מומחים מקצועיים יהיו בדרך כלל מודעים ושותפים מאשר לא.
  • נאמנים, נאמנויות ונותני שירותים מקצועיים לחברות – אלו מהווים את האחוז הגדול ביותר של מתווכים מקצועיים בהם נעשה שימוש בדרך להסתרת בעלות על נכסים. דרכם נפתחו ישויות משפטיות, מבנים משפטיים מורכבים יותר, ונפתחו חשבונות בנק. מתווכים מסוג זה הינם בדרך כלל גם הגורמים המציעים שירותי דירקטוריון, בעלי מניות ושירותי ניהול נוספים לחברות.
  • רואי חשבון ומומחים מתחומי החשבונאות היוו את החלק הקטן ביותר מבין המתווכים המקצועיים המעורבים, אולם הם אלו שאם היו מעורבים – היו מודעים ושותפים יותר ממתווכים אחרים לדבר העבירה.
  • תפקידם ומעורבותם של מומחים מתחום המשפט משתנה בהתאם לסיטואציה: מומחים אלו מעורבים יותר בתחומים של הקמת חברות ושאר ישויות משפטיות, ובפתיחת חשבונות בנק; הם המעורבים ביותר בעסקאות רכישת נדל"ן, פתיחת חשבונות נאמנות ועוד.
  • האופן שבו מומחים מתחום המשפט היו מעורבים במקרים של הסתרת נהנים ובעלות על נכסים, מרמזים כי מומחים אלו אינם מודעים באופן מספק לחשיפה שלהם לשמש כמתווכים בתחבולות לביצוע הלבנת הון ומימון טרור.

 

Call Now Button דילוג לתוכן