מה אתה מחפש היום?

בלוג

ביהמ"ש קבע כי ניתן לחלט תשואה מרווחים שחולטו

בית המשפט העליון  בבקשת רשות ערעור של נתן פורמן, אשר מזה כשלוש שנים מתנהלת כנגדו חקירה בגין חשד לביצוע עבירות קבלת שוחד, קבלת דבר במרמה, הפרת אמונים בתאגיד והלבנת הון. בד בבד, במקביל לחקירה, המדינה הגישה צווי תפיסה לשם חילוט נכסיו כסעד זמני. בבקשת רשות הערעור ביקש פורמן מבית המשפט לקבוע כי אין לחלט תשואה שצמחה מהרווחים שחולטו.

​פורמן נחשד כי קיבל שוחד בסך של כמיליון אירו מחברת "מרצדס בנץ" בעת שכיהן בתפקיד בכיר בחברת "אגד". במסגרת החקירה, ועוד בטרם הוגש כתב האישום, בשנת 2016 נתפסו כספים ונכסי נדל"ן הרשומים על שמו.

בית המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור וקבע שבסיום ההליך המשפטי, ניתן יהיה להורות הן על חילוט הקרן והן על התשואה שהצמיחה הקרן ברבות הזמן.

FATF על חשיבות ואסטרטגיות להפקעה ותפיסה של נכסים

מערכת חזקה של אמצעי ענישה וסעדים זמניים והפקעה היא חלק חשוב של משטר הלבנת הון ומימון טרור יעיל. החרמה מונעת הלבנתם של כספים והון בלתי חוקיים או השקעתם מחדש למימון פשעים נוספים או הסתרתם.

כשלעצמה, הפקעה יכולה "לחנוק" באופן משמעותי פעולות פליליות מאורגנות, ולהקטין את ההכנסות שמתממשות כתוצאה מפשיעה. צמצום הפירות של הפשע, משפיע על מאזן הסיכון והתגמול, והסיכוי לאבד רווחים עשוי להרתיע גורמים עבריינים. הפקעה יכולה גם לאפשר פיצוי מלא או חלקי של הקורבן לפשע, גם אם הכספים כבר יצאו את גבולות המדינה. הדבר רלוונטי במיוחד במקרה של תפיסת נכסים.

ארגון ה- FATF פרסם מספר המלצות למדינות בכל הנוגע להגברת יעילות משטר ההפקעה ותפיסת הנכסים הבינ"ל:

  1. קיום מסגרת משפטית מתאימה שתאפשר חילופי מידע בלתי רשמיים עוד לפני הגשת בקשות פורמליות לשיתוף מידע.
  2. קיום שיתוף פעולה בין רשויות מקבילות ממדינות שונות, כגון: קבוצת אגמונט, אינטרפול, יורופול ויורוג'סט.
  3. קיום מסגרת משפטית המאפשרת שיתוף מידע ספונטני בין גורמי ממשל ומדינות, בכפוף לקיום בקרות המבטיחות שימוש נאות ורלוונטי במידע.
  4. חתימה על הסכמים כלליים, כולל הסכמי תפיסת נכסים הדדיים עם מדינות אחרות. הסכמים כאלו אינם צריכים להיות תנאי לשיתוף פעולה, אך תתכן השפעה שלהם על המשאבים המורצים לטיפול בבקשה מהצד השני להסכם, והם יכולים להוות תמריץ להגשת בקשות לאיתור נכסים.

סעדים זמניים – חילוט, הקפאה ועיקול נכסים

המלצה 38 של FATF מחייבת את המדינות לנהל משטר בו ישנה סמכות לנקוט פעולה מהירה בתגובה לבקשות של מדינות לזהות, להקפיא ולעקל הכנסות מהלבנת הון או עבירות מקור, או רכוש בעל ערך מקביל.

למנגנונים המשמשים בנקיטת פעולות כאמור צריכות להיות מספר תכונות:

א. המדינה המבצעית מסוגלת לבצע הקפאה או תפיסה על בסיס בקשות שהוגשו בטרם הוגש כתב אישום פלילי במדינה המבקשת;

ב. המדינה המבצעת מסוגלת לנקוט פעולה של הקפאה או תפיסה, בטווח הזמן הקצר הנדרש כדי שהפעולה תהיה יעילה, מיד עם קבלת בקשה לסעד זמני;

ג. המדינה המבצעת הינה בעלת מסגרת משפטית המאפשרת לה להמשיך להחזיק בנכסים עד למיצוי הדין ע"י המדינה המבקשת;

ד. האפשרות לערער על החלטה לנקוט צעדים זמניים על בסיס של היות הבקשה ממדינה זרה מוגבלת למינימום הנדרש על פי כללי הליך הוגן, ובמקרה של ערעור – הסעדים הזמניים אינם פוקעים באופן אוטומטי.

 

Call Now Button דילוג לתוכן