מה אתה מחפש היום?

בלוג

מהו סימולטור חוק המזומן וכיצד נכון לעבוד איתו?

מה אפשר ללמוד מסימולטור חוק המזומן?

סימולטור חוק המזומן מעמיד לרשות הציבור את האפשרות לחשב מהו הסכום המירבי המותר לשלם או לקבל במזומן.

כמו כן הכלי יאפשר לכם לדעת אם ביצעתם הפרה ומהו סכום העיצום הכספי שצפוי לחול עליכם .

הסימולטור מחייב תחילה לבחור את סוג הפעולה: האם היא עסקה, שכר עבודה, מתנה, תרומה או הלוואה.

לאחר הזנת סוג הפעולה, יש להזין את הסכום הכללי ששולם או התקבל וברצוננו לבדוק האם חלה לגביו הפרה של הוראות החוק.

השלב הבא הוא לאפשר למערכת לבצע בדיקה של הנתונים שהוזנו, כאשר שתי תוצאות אפשריות:

הראשונה, לא קיימת הפרה של הוראות החוק, על פי הנתונים שהוזנו ואין כל הפרה של החוק שכן הסכום בפעולה עומד במגבלות חוק המזומן.

השניה, קיימת הפרה של הוראות החוק, על פי הנתונים שהוזנו. לצד ציון ההפרה של החוק יצוין סכום הסנקציה המחושבת.

יש לציין כי השימוש נעשה בעילום שם והוא נועד לסייע לציבור לכלכל את צעדיו ולמלא אחר המגבלות בחוק המזומן.

פרטים נוספים על הוראות ומגבלות חוק המזומן ניתן לקרוא בפוסט העוסק ב"מה אומר חוק המזומן" ובפוסט הנוסף העוסק ב"סימולטור החוק לצמצום השימוש במזומן".

Call Now Button דילוג לתוכן