מה אתה מחפש היום?

בלוג

חוק המזומן החדש – עושים סדר

חוק המזומן נחקק במטרה אחרת ברורה של צמצום ההון השחור. נמצא כי ההון השחור הינו גורם משמעותי המניע את ארגוני הפשיעה, נותן תמריץ לביצוע עבירות מס ועבירות של הלבנת הון ומימון טרור.

הליכי חקיקת חוק המזומן החלו עוד בחודש אוקטובר 2014, עת בו אימצה ממשלת ישראל את ההמלצות שניתנו על ידי הוועדה לצמצום השימוש במזומן. הוועדה עסקה לא רק בצמצום השימוש במזומן אלא גם בהגבלת סחרותם של אמצעי תשלום אחרים כגון, שיקים סחירים ואמצעי תשלום אחרים למוכ"ז (למוסר כתב זה).

אחת המטרות העיקריות של חוק המזומן או בשמו בציבור כחוק המזומן החדש, היתה להביא לצמצום משמעותי של השימוש במזומן ובכך להקטין את תופעת הכלכלה השחורה, מאבק בפשיעה ובעבירות הלבנת הון, תוך הפניית הציבור לשימוש באמצעי תשלום מתקדמים יותר, אשר המכנה המשותף שלהם הינו שימוש במערכת הבנקאית המסורתית.

מזומן הוכר בעולם כדלק המניע את הכלכלה השחורה, אשר היקפי פעילותה אינו נחשב כחלק מן התוצר הגולמי המקומי של מדינה. הכלכלה השחורה מאופיינת בהכנסות אשר אינן מדווחות לרשויות המס, במטרה ברורה של אי תשלום מס אמת על אותה הכנסה.

די ברור כי הכלכלה השחורה מביאה לאובדן הכנסות ממיסים, המוערכים במיליארדי שקלים חדשים בשנה. ההפסד אינו רק כלכלי  אלא נוגע גם באספקטים נוספים של פגיעה בלכידות חברתית ובחוסן לאומי ובנוסף מערערת את הלגיטימיות השלטונית. הכלכלה השחורה גורמת לאי שיוויון חברתי בכך שהיא מטילה עול כבד יותר על ציבור משלמי המס, האזרחים שומרי החוק.

מה אומר חוק המזומן, בקווי כלליים?

חוק המזומן עוסק בקביעת איסורים ומגבלות במסגרת ביצוע עסקאות, קבלה או מתן מתנות, תרומות, הלוואות או שכר עבודה, במזומן (מתן או קבלה של מזומן מעל תקרה מסויימת הקבועה בחוק). בנוסף עוסק החוק בהגבלת השימוש על שיק על החלק (שיק פתוח שלא מצויין בו שם הזכאי על פי השיק), איסור הגבלת הסבות בשיקים סחירים או קבלת שיק מוסב, מבלי ששם המסב מופיעים בשיק.

כמה מזומן מותר לשלם (התייחסות חלקית)?

נכון למועד כתיבת שורות אלו מגבלת השימוש במזומן בעסקאות עם עוסקים (עסקים הרשומים ברשויות המס) הינה 6,000 ₪ ובעסקאות בין שני אנשים פרטיים 15,000 ₪. החוק חל על ביצוע עסקאות, תרומות, מתנות ומתן או קבלת הלוואה וכן תשלום או קבלת שכר עבודה. החוק חל על תיירים, אנשים פרטיים, עוסקים וכן עורכי דין ורואי חשבון, כאשר הם נותנים שירות עיסקי ללקוח. הערה – בפעולות (עסקאות מול עוסק, הלוואה, שכר עבודה, תרומה או מתנה) שסכומן עד  6,000 ₪ ניתן לקבל או לשלם את כל הסכום במזומן. בפעולות כאמור, שסכומן גבוה מעל 6,000 ₪, ניתן לקבל או לשלם עד 10 אחוז ממחיר הפעולה או 6,000 ₪, הנמוך מבינהם.

כדי להקל על אופן חישוב המזומן המותר בתשלום, מוצע לעיין בפרסומנו העוסק ב"סימולטור החוק לצמצום השימוש במזומן".

Call Now Button דילוג לתוכן