מה אתה מחפש היום?

בלוג

נתקלת בסירוב לפתיחת חשבון בנק ייעודי למתן אשראי?

כאשר אתה מקבל רישיון למתן אשראי רשות שוק ההון דורשת ממך פתיחת חשבון בנק ייעודי לפעילותך. זה נשמע אולי פשוט, אך פעמים רבות אנו נתקלים בכתף קרה מצד הבנקים. אנחנו כאן כדי להסביר כיצד להתמודד עם התופעה, והדרך הטובה להתמודד עמה היא להכיר אותה.

הגיעה למשרדנו חברה שקיבלה רישיון למתן שירות בנכס פיננסי ורישיון למתן אשראי. מיד לאחר קבלת הרישיון, פנינו יחד לבנק בבקשה לפתיחת חשבון בנק ייעודי.

הבנק, הנתבע בתיק, סירב לבקשה. הוא החליט שלא לאשר את בקשת התובעת לפתיחת חשבון ייעודי לנותן שירותים פיננסים. הסיבה לסירוב היתה על רקע אי עמידתו של בעל השליטה בקריטריונים לניהול חשבון מסוג זה. הבנק למעשה טען כי בעל השליטה ניהל מולו הליכים משפטיים קודמים בבית המשפט. הליכים משפטיים אלו הובילו לבסוף לסגירת חשבונו הייעודי של בעל השליטה כנותן שירותים פיננסים.

כמו כן, טען הבנק כי ההליכים הקודמים שניהלו הצדדים בבית המשפט יצרו חוסר אמון מול הבנק.  הליכים אלו מהווים עילה לסירוב לפתיחת חשבון עבור החברה שבשליטתו.

לא זאת בלבד, עלתה הטענה כי הגשת הבקשה באמצעות חברה בה מחזיק בעל השליטה, היא ניסיון להיכנס "בדלת האחורית".  הודגש כי מדובר במהלך פסול שאין לתת לו יד.

נמשיך ונאמר כי יחד עם התובעת פנינו לבית המשפט. דרשנו מהבנק לפתוח לתובעת חשבון בנק לנותני שירותים פיננסים. כך שהתובעת תוכל לנהל את מתן האשראי כחלק מהרישיון שניתן לה.

בתביעתה הבהירה התובעת כי בהתאם לרישיונות שקיבלה רשאית היא לעסוק במתן אשראי הכולל- ניכיון שיקים, שטרי חוב ושטרי חליפין כמשמעותם בפקודת השטרות. כמו כן טענה כי רשאית לתת שירות בנכס פיננסי פדיון, פריטה, המרה, מכירה או העברה של נכס פיננסי למעט מטבע וירטואלי.

מוכרת לנו בשנה האחרונה התופעה של דחיית בקשות רבות לרישיון מצד רשות שוק ההון. אך במקרה זה התובעת עמדה בכל הבדיקות הקפדניות לקבלת רישיון למתן אשראי.

ומה התוצאה?

גם במקרה זה הצלחנו. בית המשפט הנכבד קיבל את טענות התובעת במלואן והמליץ לבנק לקבל את עמדתנו.  זאת על אף ההליכים המשפטיים הקודמים שניהלו הצדדים בבית המשפט.

חשוב להדגיש כי חלק מהחלטת בית המשפט היתה כי התובעת תעסיק קצין ציות. קצין הציות יסייע לה במילוי חובותיה הרגולטוריות אותם היא נדרשת לקיים על פי חוק איסור הלבנת הון וצו איסור הלבנת הון.

תיק זה מצטרף להצלחות הקודמות של משרדנו במאבק כנגד הבנקים לפתיחת חשבונות בנק לנותני שירותים פיננסים, בין אם הם נותני שירותי אשראי או נותני שירות בנכס פיננסי, או שניהם יחדיו.

 

 

Call Now Button דילוג לתוכן