מה אתה מחפש היום?

בלוג

מגמה של דחית בקשות רישוי בשל מידע חסוי ועל בסיס פראפרזה משטרתית

מגמה של דחית בקשות רישוי בשל מידע חסוי ועל בסיס פראפרזה משטרתית
בשבועות האחרונים אנו עדים לגל נוסף של הודעות המגיע מהרשות בדבר כוונה לדחות בקשות לרישיון. אחד הנימוקים הפופולריים הוא הודעה על כוונה לדחיה על בסיס מידע מודיעיני מסווג שאין באפשרות הרשות לחשוף יחד עם פרפראזה עדכנית שהגיעה ממשטרת ישראל, לפיה מבקשי הרישיון, ו/או נושאי משרה במבקשי הרישיון, מעורבים לכאורה בביצוע עבירות פליליות של הלבנת הון; וכן כי משטרת ישראל העבירה לידי הרשות מידע מסווג ומפורט נוסף, אודות העבירות, אשר אין בידי הרשות לחשוף, כי מידע זה תוקף ואומת על ידי הרשות אל מול משטרת ישראל וכי הממונה עשה שימוש במידע זה בעת בחינת יושרם ויושרתם של מבקשי הרישיון ומצאו ככזה המטיל דופי ביושרם ויושרתם של מבקשי הרישיון.
אין צורך להרחיב בדבר המשמעות האופרטיבית של דחיית הבקשות שהיא, גרימת פגיעה לא מידתית ובוודאי שלא הכרחית בזכותם של מבקשי הרישיון לחופש עיסוק, כמו גם פגיעה בשמם הטוב, אך ורק על בסיס אמירה, כוזבת ככל הנראה, בדבר מידע מודיעיני מסווג ופרפראזה.
נציין כי, מבקשי הרישיונות השייכים למגזר הערבי, חשופים יותר ובאופן משמעותי ביחס למבקשי רישיונות שהם לא מהמגזר, לקבלת הודעות על כוונת דחיה מסוג זה.
כדי להתמודד עם הקביעות האמורות של הממונה, נדרשת קודם כל, מיומנות מיוחדת והבנה עמוקה של ההתנהלות במגזר הערבי כמו גם של המאפיינים הייחודים של מגזר זה. כך למשל, מידע מודיעיני במגזר עשוי להיות מבוסס על הלשנות פנימיות שמקורן בקנאה או בסכסוכים עסקיים ואשר מובילים בסופו של דבר לתלונות שווא במשטרת ישראל. כך גם באשר למעורבות של לקוחות מהרשות הפלסטינית בפעילות כלכלית אשר מיד מסמנת אותם ואת מבקשי הרישיון כחשודים בעבירות של הלבנת הון. כמו כן יש להבין כי לעיתים המידעים האמורים והפרפראזה מבוססים על דיווחים של קציני מודיעין או שב"כ.
חשוב לנו לציין כי אמנם מדובר במגמה בעייתית ומדאיגה של דחיית בקשות על הרקע האמור, בפרט נוכח העובדה כי בית המשפט המחוזי נוטה לקבל את עמדת הרשות ומשטרת ישראל ככזה ראה וקדש, אבל, ישנן דרכים להתמודד עם הקביעות האמורות.
אבל גם ברמה המעשית יש מה לעשות, וזאת בנוסף, לפעולות שיש לבצע מול הרשות במטרה שלא לאפשר לה לקבל החלטות על דחיית הבקשות על בסיס מידע מודיעיני ועל בסיס פרפראזה, ניתן גם לפנות למשטרת ישראל ולשאר גורמי האכיפה במטרה לבחון את המידעים האמורים ועל מנת לאפשר למבקשי הרישיון לקדם את בקשתם כאשר מלוא המידע מצוי בפניהם.
נציין, כי בפסיקות אחרונות שיצאו מבית המשפט העליון בשבתו כערכאת ערעור על פסקי דין הדוחים עתירות כנגד החלטות רשות, עולה תפיסה חדשה לפיה ניתן לתקוף את החלטות הממונה שלא ליתן רישיונות על בסיס מידעים אלה.
למשרדנו ניסיון רב שנים וכלים רבים בהתמודדות מול הרשות ומול שאר הגופים, אתם מוזמנים לפנות אלינו, זכרו: "אני יודע שאם הייתי נכשל לא הייתי מתחרט על כך, אבל אני יודע שאם לא הייתי עושה, זה היה הדבר היחיד שהייתי מתחרט עליו" (גף בזוס)

משרדנו מסיע לנותני שירות פיננסים שבקשת הרישיון שלהם נדחתה, אלא תהססו ופנו אלינו לייעוץ.

על מנת להישאר מעודכנים אנו ממליצים לכם להירשם לעלון המקצועי שלנו – היחיד מסוגו בישראל בתחום ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור ורגולציה פיננסית. וכדי לדעת איך ליישם בקרות אפקטיביות בלי לבזבז משאבים .

 

Call Now Button דילוג לתוכן