מה אתה מחפש היום?

בלוג

"העלה המבקש לפורטל אצל המשיב טופס אקסל בו הופיע ש' כנושא משרה אצל המבקש ואף ציין כי אין ביחס אליו כל מידע פלילי. בכך הציג למשיב מצג כזב"

"העלה המבקש לפורטל אצל המשיב טופס אקסל בו הופיע ש' כנושא משרה אצל המבקש ואף ציין כי אין ביחס אליו כל מידע פלילי. בכך הציג למשיב מצג כזב"

האם ניתן לשנות את החלטת הרשות לדחות בקשת רישוי שהתבססה על מידע מודיעיני מסווג? תנאי הכרחי הוא כי הבקשה עומדת בתנאים הקבועים בחוק לקבלת רישיון וכי כל ההצהרות בבקשה נכונות.

בפסק דין שפורסם לאחרונה, נדחתה עתירה מנהלית נגד החלטת רשות ההון על דחיית בקשת רישוי, בהסתמך על כך שבבקשה לחידוש רישיון לא הועברו אסמכתאות מספקות לעניין עמידת העותר – מבקש  הרישיון בהוראות החוק והוראות נוהל הרישוי לעניין הון עצמי ואי דיווח בטופס האקסל כי נגד נושא משרה בעסק מתנהלת חקירה פלילית.

במסגרת בקשת רישוי ישנה רשימה של מסמכים אותם מבקש הרישיון נדרש להמציא, אבל המצאת כל המסמכים, אינה מספיקה כדי לקבל את הרישיון. לרוב, חוסר במסמך יביא לבקשה לפרטים נוספים בו תינתן הזדמנות למבקש הרישיון להשלים את החסר.

בעת בחינת בקשת הרישוי, חשיבות גדולה ניתנת לנכונות ואמיתות הפרטים שהוצגו בבקשה. טופס אקסל בו הופיע נושא משרה העובד אצל המבקש בו צוין כי אין ביחס אליו כל מידע פלילי, הינו הצגת מצג כזב לרשות ובהתאם לחוזר יושר ויושרה, עלול להביא לשלילת בקשת הרישוי.

כאשר קיימת הצהרה לא נכונה בתצהיר מועמד לכהונה כנושא משרה או בטופס האקסל, כגון "לא קיימת בענייני חקירה פלילית",  בית המשפט יתקשה לקבל טיעונים של מבקש רישיון, נגד החלטת הרשות לדחות את בקשתו,  במיוחד כאשר  היא מסתמכת על מידע מסווג שהעבירה המשטרה לרשות.

למרות פיטוריו של נושא משרה לגביו מתנהלת חקירה בגין עבירות של איסור הלבנת הון, עם קבלת ההודעה על כוונת הדחייה, קבל בית המשפט את עמדת הרשות לפיה בקשת הרישוי נבחנת בהתאם למידע הקיים לפני הרשות בעת בחינת הבקשה לחידוש הרישיון הזמני (עת"מ 44572-07-20 אבו סאלח נ' משרד האוצר/אגף שוק ההון).

 

משרדנו מסיע לנותני שירות פיננסים שבקשת הרישיון שלהם נדחתה, אלא תהססו ופנו אלינו לייעוץ.

על מנת להישאר מעודכנים אנו ממליצים לכם להירשם לעלון המקצועי שלנו – היחיד מסוגו בישראל בתחום ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור ורגולציה פיננסית. וכדי לדעת איך ליישם בקרות אפקטיביות בלי לבזבז משאבים .

 

Call Now Button דילוג לתוכן