מה אתה מחפש היום?

בלוג

החלטת בג"צ בעתירות, מחזקת את עמדת רשות שוק ההון ולמצער מאשרת את נוהל הרישוי הקיים!

החלטת בג"צ בנושא דחיות בקשות הרישיון – עולם כמנהגו נוהג? מבולבלים? לא רק אתם

ביום 22.6.20 ניתנה החלטת בג"צ במסגרת עתירות מאוחדות (בג"ץ 19/5625; בג"ץ 19/5954 ) שהוגשו על ידי 18 נותני שירותים פיננסים נגד רשות שוק ההון וזאת לאור התנהלות הרשות ולאופן שבו נבחנות בקשות הרישוי, הדרישות הנמשכות להשלמת מסמכים והעיכובים במתן תשובות לבקשות– הכל בשים לב לחוסר הוודאות המשפטי והכלכלי בו מצויים נותני השירותים שהגישו את העתירות והדומים להן.

במהלך הדיון הוצגה בפני בית המשפט תמונת המצב הקשה בה מצויים נותני השירותים הפיננסים בכל הקשור לדרך הטיפול של הרשות בבקשות הרישיון, בין היתר בשל הסחבת והדרישות החוזרות להשלמות מסמכים כך שנוצר רושם של חוסר ענייניות וחוסר רצון אמיתי לטפל בבקשות הרישוי ולקדם אותן ובוודאי באופן שאינו עומד בתנאי מנהל תקין.

כך למשל, כאשר נשאל נציג רשות שוק ההון על ידי בית המשפט מה מצב בקשות הרישיון נכון ליום הדיון, השיב כי הנוהל מיושם והבקשות נבחנות בקצב שאינו איטי יותר ביחס לנוהל הקודם ובמענה זכה לביקורת נוקבת מצד השופט מלצר: "מתי נסיים את הסאגה? אם לא תסיימו תוציאו עוד נוהל. ההתרשמות שלנו שמוצאים נוהל להצדיק את הסחבת…".

זאת ועוד, כאשר נשאל בא כח הרשות כמה מתוך 799 הממתינים  לקבלת רישיון קיבלו רישיון, השיב: "בשנתיים שקדמו לה 320 רישיונות בסך הכל אנחנו לא יודעים כרגע לפלח נוכל להשלים בהמשך…", לכך הגיב כ' השופט גרוסקופף: "זה נורא".

בית המשפט הבהיר לנציג רשות ההון כי הוא נוקט בשיטה פרקטית כיוון שיכול להיות שהרשות "עברה את הגבול" וכי "כמו שאתם משכתם גם להם יש זכות קצת למשוך".

למרות כל זאת, ההחלטה, שהתקבלה בהסכמה על ידי נציג רשות שוק ההון, קובעת כי עד ליום 31.12.20 על הרשות לסרוק את כל הבקשות ואגב סריקה לעדכן מה דרוש השלמה וזאת תוך 60 ימים. מרגע השלמת המסמכים על הרשות לתת החלטה תוך 70 ימים, ובלשון בית המשפט: "… חיובית שלילית אבל אין יותר את הקונץ תשלים עוד, אם לא תשלים תדחו את הבקשה….".

לדעתנו, אמנם בית המשפט קבע בהחלטה כי ההנחה היא שהרשות תפעל בדקדקנות על פיה כדי שניתן יהיה לסיים את הטיפול בהיתרים שהתבקשו ע"י העותרות והדומים להן, אולם, אנחנו סבורים כי ההחלטה לא רק שאינה משפרת את מצב נותני השירותים אלא עשויה להרע אותו. הלך הרוח היוצא מרשות שוק ההון, קרי אותה מגמה סמויה של צמצום השוק על ידי העמסת דרישות לא רלוונטיות ואשר בחלקן לטעמנו הן אף בניגוד להסמכה מפורשת בדין, הוא של מגמה מסוכנת ובעייתית של צמצום השוק על ידי הרגולטור תוך פגיעה בזכויות יסוד של מבקשי הרישיון.

Call Now Button דילוג לתוכן