מה אתה מחפש היום?

בלוג

הגשת בקשה לרישוי ו/או מתכוון להגיש בקשה כזו, חשוב שתכיר את ההוראות החדשות של הרגולטור לניהול אשראי צרכני

הגשת בקשה לרישוי שירותים פיננסיים, מצריכה הקפדה ודיוק במילוי הוראות נוהל רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים. דרישות הנוהל מתעדכנות מעת לעת וללא ליווי צמוד של גורם מקצועי המתמחה בנושא, עלולה בקשתך לרשות, להיגרר על פני זמן רב ואף להידחות על ידה ביתר קלות.

במטרה להגן על הלווים הצרכנים וליצור עבורם סביבה אמינה ובטוחה למתן שירותים פיננסיים, שתקדם את עניינם ותקטין את הסיכונים אליהם הם חשופים, פרסמה רשות שוק ההון בימים אלה הוראות לניהול אשראי צרכני והעלתה את רף הפיקוח על האשראי הצרכני המחייב את נותני השירותים למתן אשראי, לזה הנדרש על ידי מוסד בנקאי.

בכדי להבטיח התנהלות תקינה ואחראית של מתן אשראי על ידי נותן שירותים פיננסיים בהתנהלותו מול לקוחות האשראי הצרכני, חייב נותן השירותים להקפיד אחר קיום הוראות הדין באופן רציף ולהתעדכן בשינויים המתפרסמים על ידי רשות שוק ההון.

ריבוי הגופים הפיננסים המוסדרים הביא לכך שהלקוחות ("הציבור הצרכני"), נהנים מהתחרות של היצע האשראי וזוכים להוזלת עלויות, שיפור השירות ואפילו להתאמת מוצר אישי. אך אותם לקוחות נחשפים לעיתים לשיווק אגרסיבי ונכנעים לקבלת מוצר שאינו מתאים להם ועלול לסבך אותם באי יכולת להחזיר את האשראי ואת נותן האשראי באי יכולת לגבות את החוב.

במסגרת קביעת מדיניות העמדת האשראי הצרכני ושיווקו וכן בגביית החובות, אחת המשימות של הדירקטוריון וההנהלה, היא לקבוע הוראות להבטחת תקינות הליך ניהול אשראי צרכני. הכללים הרבים בהם על מבקש הרישיון לעמוד, מחייבים ניסוח זהיר של נהלים שיאפשרו עמידה של ההנהלה במדיניות שקבעה אשר תואמת את הוראות הדין ויכולת של הדירקטוריון לפקח על יישומה.

בשיווק ייזום של אשראי צרכני יש להבדיל בין אוכלוסיית היעד אליה תעשה הפניה היזומה, ואוכלוסייה שאליה לא יפנו. נדרש לקבוע כללים ברורים לתגמול והערכה של עובדים שלא יעודדו שיווק אגרסיבי והפעלת לחץ אסור על הלקוח לקבל החלטה להתקשר בעסקת אשראי. חשוב לדעת שפניה המיועדת לכלל הלקוחות או עדכון הלקוח על האפשרות לקבלת אשראי, באתר האינטרנט או באפליקציה של בעל הרישיון, אינה פניית שיווק יזומה והיא מותרת. אם לקוח סירב בשלושה חודשים שלפני הפניה להצעת אשראי דומה, אסור לבעל הרישיון לפנות אליו מיוזמתו.

אם העברנו את נושא השיווק לגוף חיצוני שיעשה עבורנו את העבודה, עלינו לפקח כי הוא יעמוד בהוראות הדין החלות על בעל הרישיון. לדוגמא, אם ביקש לקוח את הסרתו מרשימת השיווק של בעל הרישיון, בעל הרישיון יישא באחריות אם שמו של המבקש לא יוסר,  גם אם השיווק נעשה על-ידי חברה חיצונית.

על גביית החובות להתנהל תוך שמירה של בעל הרישיון על הוגנות ביחסיו עם הלווה, גם אם הטיפול בעניינו הועבר למיקור חוץ, ועליו לוודא כי הגורם השלישי עומד בכל הוראות הדין בכל הקשור בפעולת הגביה.

בכדי לעמוד בהוראות נוהל אשראי צרכני, חשוב מאד כי הגשת בקשת הרישוי תלווה רק על ידי גורם מקצועי המכיר את רשות שוק ההון ובקיא בהליך.  ללא ליווי צמוד של גורם מקצועי בתחום מיוחד זה, עלול נותן האשראי להפר את הוראות הדין, לשאת באחריות כלפי הלווה ואף לסכן את רישיונו.

קישור לחוזר –

https://www.mof.gov.il/hon/documents/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/regulatedfinancialservices/th_2020-1053.pdf

על מנת להישאר מעודכנים אנו ממליצים לכם להירשם לעלון המקצועי שלנו – היחיד מסוגו בישראל בתחום ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור ורגולציה פיננסית. וכדי לדעת איך ליישם בקרות אפקטיביות בלי לבזבז משאבים .

Call Now Button דילוג לתוכן