מה אתה מחפש היום?

בלוג

לראשונה בישראל!! תכנית הכשרה פרקטית לקציני ציות לנותני שירותים פיננסיים

מקור החובה

כל החוקים, התקנות, הצווים, החוזרים, השאלונים והנהלים מחייבים באופן מפורש מינויו של קצין ציות ("אחראי למילוי חובות") ע"י כל נותן שירותים פיננסיים, מנחים ומתשאלים באשר להכשרתו וניסיונו לצורך מילוי תפקידו, ומחילים עליו הן חובות ביצוע והן אחריות אזרחית ופלילית.

 מי אנחנו

על מנת לאפשר ולעזור לנותני שירותים פיננסיים לעמוד בדרישות אלו, יצרנו שיתוף פעולה ייחודי שאין כמותו בישראל, בין משרד עורכי דין גולן שלומי ושות', המתמחה מזה 18 שנים ברגולציה פיננסית, לבין FSC –  המתמקדת ביעוץ וליווי גופים פיננסיים בנושאי רגולציה פיננסית, ניהול סיכונים ואיסור והלבנת הון.

מה אנחנו מציעים

במסגרת שיתוף פעולה זה אנו מזמינים אתכם להשתתף בקורס היחיד מסוגו בישראל, שכל מטרתו להכשיר אתכם כקציני ציות בנותני שירותים פיננסיים – הן במתן רקע מקצועי רחב והן במתן כלים פרקטיים לעבודה השוטפת היומיומית של קצין הציות בעסק.

 ובפירוט…

 1. פשיעה כלכלית בארץ ובעולם – מבוא לרגולציה פיננסית וסקירת חקיקה ותקינה
 • שיטות ומנגנוני הלבנת כספים: דוגמאות לעבירות הלבנת הון שבוצעו אצל נותני שירותים פיננסיים ודרכים להימנע ממצבים אלו.
 • חוקים, צווים ואסדרה בישראל בנושאים פיננסיים:
  • חוק איסור הלבנת הון והצווים מכוחו; תקנות וחוזרים:
  • חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000;
  • חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016;
  • צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ד-2014;
  • צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ח-2018;
  • החוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018 – הרקע לחקיקתו ודגשים עיקריים בו.
  • חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, תשנ"ג-1993 – "חוק אשראי הוגן" – הרקע לחקיקתו, מטרות ותכנים, יישום.
 • מבוא לניהול סיכוני ציות:
  • דרישות החוקים, הצווים והאסדרה בישראל;
  • מהם סיכוני הציות בארגון;
  • כיצד מנהלים סיכונים בארגון – גישה מבוססת סיכון;
  • כיצד מפחיתים סיכונים בארגון.

2. 

א. קצין הציות

 • סקירת העבירות העיקריות בחוק ומושגי יסוד;
 • פרקטיקות ציות וניהול סיכונים בנותני שירותים פיננסיים מוסדרים;
 • מדיניות הכר את הלקוח (לרבות רגיל, מוגבר, סיווג סיכון, מעקב מתמשך אחר פעילות הלקוח, זיהוי נהנים, סריקה אל מול רשימות ועוד);
 • מדיניות דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון – דגש על פילוחים שונים בדיווחים בלתי רגילים ודגלים אדומים המחייבים בדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון;
 • בניית תוכנית בקרה וניטור של פעולות בלתי רגילות בעסק.

ב. פתיחת חשבונות בנק

 • המצב הקיים אל מול חקיקה ופסיקה קיימת;
 • פתיחה וניהול של חשבון בנק לגוף פיננסי במערכת הבנקאית.
 1.  הגשת בקשת רישיון למתן שירותים פיננסיים מוסדרים
  • התפתחות רגולציית מתן הרישיונות, המצב כיום והערכות לעתיד;
  • הדרכה והכוונה, שלב אחר שלב, בהוראות נוהל הרישוי החדש שפורסם ביום 6.8.2019, המחייב את כל העוסקים בתחום;
  • התמקדות במידע אותו נדרש מבקש הרישיון להעביר לממונה על שוק ההון, הכולל את הנ"ל:
   • מסמך מבנה ארגוני
   • מסמך סקירת פעילות
   • נוהל שמירה ותיעוד מסמכים
   • מסמך התמודדות עם מעילות והונאות
   • שמירה על פרטיות ואבטחת מידע
   • רציפות עסקית
   • מיקור חוץ
   • מסמך טיפול בלקוחות
   • מסמך ניהול סיכונים למניעת הלבנת הון ומימון טרור
   • רישיון מורחב – תכנית עסקית
   • רישיון מורחב – תנאי תחרות
   • רישיון אשראי – מסמך מדיניות אשראי
  • חיסכון של אלפי שקלים! הנחיה והדרכה לכתיבה עצמאית של המסמכים דלעיל, כחלק מדרישות נוהל הרישוי החדש, המחייבים הגשה במסגרת בקשת הרישיון.

בכל בעיה או שאלה בנושא זה ואחרים אתם מוזמנים לפנות אל משרדנו.

על מנת להרשם אנא השאירו פרטיכם כאן ואנו נדאג לחזור אליכם עם פרטים מפורטים אודות מיקום ותאריכים.

מספר המקומות מוגבל. אנא מהרו להרשם!

Call Now Button דילוג לתוכן