מה אתה מחפש היום?

בלוג

העליון מרחיב אפשרויות לסגירת חשבונות בנק מחשש להלבנת הון

את רשימות "הדגלים האדומים" (כמעט) כולם מכירים: פעילות הנראית כחסרת היגיון עסקי או כלכלי, היקף פעולות יוצא דופן בלא סיבה נראית לעין, הפקדות במזומן בסכומים שאינם בהתאם לפעילות הצפויה בחשבון ועוד כהנה וכהנה.

כמעט כולם יודעים גם שהנטל להוכחת סבירות הסירוב מוטל על הבנק, כאשר עליו להצביע על מעשים ופעולות קונקרטיות שמבססים את קיומו של חשש ממשי להתנהלות בלתי תקינה, וקיימת כבר לא מעט פסיקה בעניין זה לטובת בעלי חשבונות שנסגרו ע"י בנקים ללא הצדקה מספקת.

ואולם, ביום 2.10.2019 ניתן בעליון פס"ד לטובת הבנק הבינלאומי, אשר חיזק את פסיקת ביהמ"ש המחוזי בעניין סגירת חשבונותיהם של חיים טולדנו וחברת טויגה און ליין (שהוא מבעליה), באומרו כי הדגלים האדומים "אינם בגדר רשימה סגורה" וכי "תאגיד בנקאי יכול לשקול ולייחס חשד לעובדות ומצבים שונים אשר בנסיבות העניין, בהתאם לחקיקה ולהנחיות החלות עליו ובהתאם לניסיונו ולשכל הישר, מעוררים את חשדו לפעילות בלתי תקינה".

כך בעצם מרחיב ביהמ"ש העליון את האפשרויות הניתנות לבנקים לסגור חשבונות בשל חשד שהם משמשים להלבנת הון. הוא מדגיש שהבנקים רשאים לפעול גם על סמך אינדיקציות שאינן מופיעות ברשימות של הגופים המאסדרים.

מהמשך דבריו של כב' השופט מינץ עולה, כי אין הוא מבדיל בהקשר זה בין חשש למימון טרור לבין חשש להלבנת הון. לדבריו, "אם הוכח, ברמה הנדרשת, שקיים יסוד סביר להניח כי נעשתה פעולה בחשבון הקשורה להלבנת הון או למימון טרור, הדבר יהווה סיבה סבירה לסירוב לפתיחת חשבון בנק וניהולו. כמו-כן, אי-היענות של לקוח לדרישות הבנק בבקשותיו אשר נועדו למנוע הלבנת הון או מימון טרור, כאשר אלו מתבקשות בהתאם להוראות החלות על תאגיד בנקאי, אף היא עשויה להוות בנסיבות העניין סיבה סבירה לסירוב מתן שירות בנקאי".

על מנת להישאר מעודכנים אנו ממליצים לכם להירשם לעלון המקצועי שלנו – היחיד מסוגו בישראל בתחום ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור ורגולציה פיננסית.

ניתן לבטל את ההרשמה בכל עת. העלון כולל תכנים מקצועיים בלבד ואינו מכיל חומר פרסומי.

Call Now Button דילוג לתוכן