מה אתה מחפש היום?

בלוג

פתיחת חשבונות בנק לנותני שירותים פיננסיים

בהמשך למאמר שפרסמנו בנושא פתיחת חשבונות בנק לנותני שירותים פיננסיים ביום 16 במאי 2019, בעקבות פניות חוזרות ונשנות של לקוחותינו לאחר שנתקלו באינספור קשיים ומהמורות מול הבנקים בבואם לפתוח חשבונות בנק כאמור, אנו פורסים לפניכם את שלל הטיעונים שניתן לטעון מול הבנקים ואת דרך ההתנהלות המומלצת.

ראשית, חשוב מאוד להקפיד ולהתנהל מול בנקים אך ורק בכתב ולשמור תיעוד של כל הפניות שבוצעו. דרך פעולה זו תאפשר למבקש לפנות בהמשך באופן מסודר לבנק עצמו, לבנק ישראל או לבית המשפט במקרה הצורך, ולהוכיח את טענותיו כלפי הבנק.

באותה מידה חשוב להקפיד ולדרוש מהבנק לתקשר עמנו בכתב. בהקשר זה חשוב לזכור כי הבנק מחויב ע"י הוראות ניהול בנקאי תקין (להלן: "נב"ת") של בנק ישראל לספק ללקוח הפונה אליו מענה בכתב בתוך 5 ימי עסקים: "ניהול בנקאי תקין, הוראה 422 – פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהולו", קובעת בסעיף 7(א) כי "תאגיד בנקאי ימסור ללקוח את החלטתו בבקשה בכתב, תוך 5 ימי עסקים, ממועד הגשת הבקשה, או ממועד קבלת המסמכים בהתאם לסעיף 6(ד),  המאוחר מבין השניים."

שנית, סעיף 2(א)(2) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א, 1981 קובע, כי תאגיד בנקאי לא יסרב, מטעמים שאינם סבירים, לתת שירותים מסוימים ללקוח, בעת פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות (להלן – חשבון) וניהולו. בעניין זה יצוין כי הפסיקה שדנה בסעיף– ראה ה"פ 28387 10-12 (מחוזי מרכז – לוד) אימפריה "יאסין" להשקעות ומימון בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ (פסק דין מיום 29.4.13) – קבעה לא אחת  "שתאגיד בנקאי רשאי לסרב ליתן את השירותים המנויים בסעיף ובלבד שמדובר בסירוב סביר, כאשר נטל ההוכחה לקיום הסירוב ליתן את השירות מוטל על כתפי התאגיד הבנקאי." כך גם הוראה 422 של המפקח על הבנקים בעניין פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהולו ודברי ההסבר להוראה מיום 26.5.14 (סעיף 6) הקובעים כי סירוב לפתוח ללקוח חשבון "הנו מקרה חריג…" שכן הוראה 422 מדגישה את חיוניותו של חשבון העובר ושב ללקוח, בעיקר כאשר מדובר בחשבון עסקי שנועד לשמש את הלקוח לטובת מקור הכנסתו.

סעיף 5 להוראה 422 מציג מקרים בהם לא תתקבל טענת "סירוב סביר" לפתוח חשבון ללקוח ביתרת זכות. יצוין כי הרשימה המופיעה בסעיף 5 הנ"ל אינה רשימה סגורה והיא מהווה כלי פרשני ממדרגה ראשונה לעמדת המפקח על הבנקים בעניין זה.  סעיף 5 קובע שגם אם הלקוח הינו מוגבל, בהליך פשיטת רגל, או הוטל עיקול על חשבונו ושמתנהל נגדו הליך משפטי שמקורו בגביית חוב הרי שיש לפתוח לו חשבון עו"ש ביתרת זכות.

זאת ועוד.

סירוב הבנק לפתוח חשבון הינו מנוגד לחוק יסוד חופש העיסוק הקובע בסעיף 4 לחוק כי "אין פוגעים בחופש העיסוק אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו."

כמו כן, מומלץ לשים לב לפסיקה הענפה של בתי המשפט המחוזיים, שם נבחנה השאלה מתי החלטתו של הבנק תיחשב כסבירה לצורך החלטתו לסגור ו/או שלא לפתוח חשבון בנק ללקוח. יצוין כי במרבית פסקי הדין לא התקבלה עמדתו של הבנק המעורב, ונקבע כי החלטתו לא הייתה סבירה ועל כן בוטלה על ידי בית המשפט. לעניין זה ראה: ת"א 43887-01-13 אם.אל.ג'י.איי מימון והשקעות בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ (סניף נווה ים), ת"א 60553-06-13 ג'וסטו עסקי מתכת בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ, ה"פ 28387-10-12 אמפריה "יאסין" להשקעות ומימון בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ סניף ראש העין 677].

כל אלו, כאשר מצרפים אותם יחד, מספקים טיעונים חזקים בהם ניתן להשתמש אל מול הבנקים כאשר אלו מסרבים לפתוח חשבונות בנק לנותני שירותים פיננסיים, יוצרים "סחבת" אינסופית, מעלים עוד ועוד בקשות למסמכים מסוגים שונים (ולעיתים גם משונים או תמוהים), כאשר כל תכליתה של התנהגות זו מצד הבנקים הינה להמנע ולדחות ככל הניתן את פתיחת חשבון הבנק אותו הם מחוייבים לפתוח על פי חוק.

בכל בעיה או שאלה בנושא זה ואחרים אתם מוזמנים לפנות אל משרדנו.

על מנת להישאר מעודכנים אנו ממליצים לכם להירשם לעלון המקצועי שלנו – היחיד מסוגו בישראל בתחום ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור ורגולציה פיננסית.

ניתן לבטל את ההרשמה בכל עת. העלון כולל תכנים מקצועיים בלבד ואינו מכיל חומר פרסומי.

Call Now Button דילוג לתוכן