מה אתה מחפש היום?

בלוג

ניטור שוטף של פעילות ועסקאות במהלך העסקים הרגיל

ניטור שוטף הוא היבט חיוני בניהול אפקטיבי של סיכוני הלבנת הון ומימון טרור. ארגון יכול לנהל ביעילות את הסיכונים שלו רק אם יש לו הבנה של עסקיהם ופעולותיהם הרגילים והסבירים של לקוחותיו, המאפשרת לו לזהות עסקאות יוצאות דופן או מחוץ לדפוס הרגיל של הפעילות. ללא ידע כזה, הארגון עלול להיכשל בחובתו לזהות ולדווח על עסקאות חשודות לרשויות המתאימות.

ניטור מתמשך צריך להתבצע עבור כל מערכות היחסים העסקיות, אבל היקף הניטור צריך להתבסס על סיכון כפי שזוהה בהערכת הסיכונים של הארגון והליכי הכרת הלקוח שלו (כלומר, בגישה מבוססת סיכון). ניטור מוגבר צריך להתרחש עבור לקוחות או עסקאות בסיכון גבוה יותר. הארגון לא צריך רק לפקח על הלקוחות ועל עסקאותיהם, אלא צריך גם לבצע חתך מוצר / שירות בניטור, על מנת לזהות ולהקטין את דפוסי הסיכון המתעוררים.

ארגונים גדולים ומורכבים זקוקים למערכות מידע שיתמכו בזיהוי עסקאות או דפוסי פעולה חריגים או חשודים. בקביעת תרחישים לזיהוי פעילות כאמור, על הארגון לשקול את פרופיל הסיכון של הלקוח כפי שהוגדר בעקבות הערכת הסיכונים בארגון, מידע שנאסף בהליכי הכרת הלקוח שלו, וכן מידע אחר המתקבל מרשויות אכיפת החוק ואחרות. לדוגמה, הארגון עשוי להיות מודע לתוכניות או הסדרים מסוימים שנועדו להלבין הון שחור, שייתכן שזוהו על ידי הרשויות. כחלק מתהליך הערכת הסיכון שלו, הארגון יעריך את הסיכון שפעילות כזו תתרחש בארגון באמצעות קטגוריה של לקוחות, קבוצת חשבונות, דפוס העסקה או שימוש במוצר. בהתבסס על ידע זה, על התאגיד הבנקאי לעצב וליישם כלי בקרה מתאימים לזיהוי פעילות כזו עם התרחשותה. אלה יכולים להיות באמצעות תרחישי התראה עבור מערכות ניטור ממוחשבות או הגדרת גבולות עבור סוג מסוים פעילות, למשל.

באמצעות הליכי הכרת הלקוח הארגון צריך להיות מסוגל לזהות עסקאות שלא נראות הגיוניות מבחינה כלכלית, או שאינם תואמים את הלקוח ואת העסקאות הרגילות והצפויות בפעילותו. על הארגון לקבוע מדיניות ונהלים לביצוע הליכי הכרת הלקוח מוגברים עבור לקוחות אשר זוהו כנושאי סיכון גבוה יותר. בנוסף למדיניות ולנהלים שנקבעו בהתייחס לתהליך קבלת לקוח חדש או פתיחת חשבון, על הארגון לקבוע מדיניות ספציפית ביחס להיקף ואת אופי הליך הכרת הלקוח הנדרש, תדירות הניטור השוטף של פעילות לקוחות ו/או חשבונות לקוחות ועדכון של המידע בטפסי הכרת הלקוח ורשומות אחרות. יכולתו של הארגון לנטר באופן יעיל ולזהות פעילות חשודה דורשים פרופילי ורשומות לקוחות מעודכנים, מקיפים ומדויקים.

על הארגון לוודא שיש לו מערכות מידע ניהוליות הולמות, בהתאם לגודלו, למבנה הארגוני או למורכבותו, על בסיס מהותיות וסיכונים, על מנת לספק הן ליחידות עסקיות (למשל, מנהלי קשרי לקוחות) והן לקציני ציות, מידע נדרש כדי לזהות, לנתח ולפקח ביעילות על חשבונות ופעילות הלקוחות. המערכות המשמשות והמידע הזמין צריכים לתמוך במעקב אחר קשרי לקוחות אלה ועליהן לכלול את כל המידע הזמין על לקוחות אלה, כולל היסטוריית עסקאות, חוסר בתיעוד פתיחת החשבון ושינויים משמעותיים בהתנהגות הלקוח או בפרופיל העסקי ועסקאות שבוצעו באמצעות חשבון לקוח בסיכון. על הארגון לסקור את מסד הנתונים של הלקוחות מעת לעת כדי לזהות אנשי ציבור זרים וחשבונות אחרים בסיכון גבוה, ולבצע בהם הליכי הכרת הלקוח מוגברים.

על מנת להישאר מעודכנים אנו ממליצים לכם להירשם לעלון המקצועי שלנו – היחיד מסוגו בישראל בתחום ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור. אנא מלאו את פרטיכם בתיבת יצירת הקשר משמאל, ואנו נדאג להוסיפכם לרשימה.

ניתן לבטל את ההרשמה בכל עת. העלון כולל תכנים מקצועיים בלבד ואינו מכיל חומר פרסומי.

Call Now Button דילוג לתוכן