מה אתה מחפש היום?

בלוג

הדרכת עובדים בנושא ציות לרגולציית איסור הלבנת הון

מאמר זה נועד לסייע לגופים המדווחים להבין כיצד לעמוד בחובתם להכשיר צוות חדש וקיים בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור. הדרכה טובה תאפשר לצוות לדעת מה לחפש, למי לדווח אם נתקלים במשהו יוצא דופן ומה לעשות בקשר לזה.

הדרכת עובדים הינה נדבך קריטי בתוכנית הציות של הארגון לרגולציית הלבנת הון ומימון טרור, בנוסף לכך שזוהי חובת הארגון בהתאם לתקינה. במאמר זה נדבר על מה צריך להכלל בתוכנית ההדרכה לעובדים בנושא זה.

אילו נושאים על נוהל ההדרכות לכלול?

 • מטרת ההדרכה
 • איך מועברת ההדרכה
 • איך מתעדים את ביצוע ההדרכה

מי צריך לעבור הדרכה בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור?

 • קצין הציות האחראי על יישום הרגולציה
 • מנהלים בכירים
 • עובדים אשר מעורבים בביצוע פעולות שלהן קשר לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

מה צריכה לכלול תוכנית ההדרכה?

 • הגישה של הארגון לתוכנית ההדרכות
 • פירוט התפקידים שעליהם לעבור הדרכה
 • תדירות ביצוע הדרכות
 • מה נחשב להדרכה מספיקה
 • איך יתועד ביצוע ההדרכות

איך תבוצע הדרכה? ניתן לבצע הדרכה באחת או יותר מהדרכים שלהלן:

 • דיונים קבוצתיים שאינם רשמיים
 • הדרכות רשמיות ומובנות
 • השתתפות במצגות וועידות
 • הדרכות מקוונות המשלבות מבחנים לבדיקת ידע
 • קריאת חומרים ומדריכים בנושא

מה יכלול תיעוד של ביצוע הדרכה?

 • רשימת המשתתפים בהדרכה
 • נושא ההדרכה
 • מה כיסתה ההדרכה
 • משך ההדרכה
 • שם ותואר (כגון ניסיון) של המדריך

מאפיינים של תוכנית הדרכות יעילה:

 • ביצוע הדרכות מתמשכות (כלומר, לא רק פעם אחת)
 • בחינת תכני ההדרכות באופן סדיר
 • התוכנית מתאימה לגודל הארגון ורמת הסיכון המאפיינת את פעילותו
 • התוכנית מתועדת כראוי

 

Call Now Button דילוג לתוכן