מה אתה מחפש היום?

בלוג

שילוב ביטויי מפתח בדיווח על פעולה בלתי רגילה

ביום 30 במאי 2019 פרסמה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור עדכון, המיועד לקציני הציות בארגונים רלוונטיים ובין השאר – נותני שירותים פיננסיים. העדכון מבקש מקציני הציות להקפיד ולשלב ביטויי מפתח בגוף הדיווח הבלתי רגיל אותו הם שולחים לרשות.

אנו מצרפים כאן את עיקרי העדכון:

הנדון: שילוב ביטויי מפתח בתוכן הידיעה בדיווח על פעולה בלתי רגילה לרשות לאסור הלבנת הון ומימון טרור – עדכון מאי 2019

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (להלן: "הרשות") מבקשת מכלל הגורמים המדווחים לשלב ביטויי מפתח, כחלק מהמלל החופשי המפורט בשדה 'תוכן הידיעה', בדיווח בלתי רגיל המועבר לרשות.

ביטויי מפתח, בדומה ל- תגיות, ייעודם לסמן ולהצביע על הנושא המרכזי של הדיווח. שילובם מסייע למקד את הרשות בדיווח מסוים וכן לנתח בצורה יעילה יותר את תוכן הדיווח הבלתי רגיל, וליזום בחינה מעמיקה של המקרה המדווח ונסיבותיו.

להלן רשימת ביטויי המפתח, אשר יש לשלב בתוכן הידיעה בדיווח בלתי רגיל, במידה ורלבנטי. הביטוי ישולב לאחר המלל החופשי בשדה תוכן הידיעה, כאשר לפניו יתווסף צמד המילים "ביטויי מפתח:  __________".

אנא הקפידו לשלב את ביטויי המפתח בנוסחם המדויק. תשומת לבכם, כי ניתן לעשות שימוש ביותר מביטוי מפתח אחד בדיווח, במידת הצורך ובהתאם לעניין.

אין להשתמש בצמד המילים "ביטויי מפתח" כאשר לא קיימים ביטויי מפתח, או כאשר ביטוי המפתח אינו תואם לרשימה המצורפת:

 • דחיפות מיוחדת – ביטוי זה, ישולב במקרה בו הגורם המדווח מעוניין להדגיש דחיפות מיוחדת של הדיווח. למשל, כאשר הגורם המדווח השהה פעולה שהלקוח ביקש לבצע (כדוגמת משיכה או העברת כספים).
 • דיווח לרשות אכיפה – ביטוי זה, ישולב במקרה בו הדיווח דווח במקביל לרשות אכיפה בארץ.
 • ניסיון לביצוע פעולה –  ביטוי זה, ישולב במקרה בו הדיווח הבלתי רגיל נוגע לניסיון לביצוע פעולה והפעולה לא הושלמה על ידי הגורם המדווח.
 • עבירת מקור – ביטוי זה, ישולב במקרה בו לגורם המדווח נראה, לכאורה, כי קיימת זיקה של הכספים/פעילות פיננסית לעבירת מקור.
 • איש ציבור – ביטוי זה, ישולב במקרה בו לגורם המדווח נראה, לכאורה, כי הפעילות המדווחת קשורה לאיש ציבור זר/ישראלי.
 • עבירות מס – ביטוי זה, ישולב במקרה בו לגורם המדווח נראה, לכאורה, כי הפעילות המדווחת קשורה לעבירות מס.
 • מימון טרור – ביטוי זה, ישולב במקרה בו לגורם המדווח נראה, לכאורה, כי הפעילות המדווחת קשורה למימון טרור, לרבות התאמה מול רשימות פעילי וארגוני הטרור השונות.
 • ארגון פשיעה – ביטוי זה, ישולב במקרה בו לגורם המדווח נראה, לכאורה, כי הפעילות המדווחת קשורה לארגון פשיעה.
 • סחר בסמים –  ביטוי זה, ישולב במקרה בו לגורם המדווח נראה, לכאורה, כי הפעילות המדווחת קשורה לסחר בסמים.
 • הימורים – ביטוי זה, ישולב במקרה בו לגורם המדווח נראה, לכאורה, כי הפעילות המדווחת קשורה להימורים בלתי חוקיים או פעילות אסורה בהימורים חוקיים.
 • תחום בסיכון אחר – במקרה בו לגורם המדווח נראה לכאורה, כי הפעילות המדווחת קשורה לתחום בסיכון אחר, אשר אינו נמנה על ביטויי המפתח המוזכרים לעיל, ניתן לציין את הביטוי " תחום בסיכון אחר – " ולאחריו שילוב ערך מהרשימה הבאה:
  • נדל"ן * נותני שירותים פיננסים * ארגון ללא כוונת רווח * עבירות ני"ע * שימוש במזומן * חשבוניות פיקטיביות * הונאה ומרמה * שוחד ושחיתות * סרסרות ותעשיית המין * עבירות רכוש * סחר בנשק * חשבוניות ביתר/בחסר * הברחת
   נכסים/טובין * תרופות מזויפות * אמצעי תשלום מתקדמים * רכישת זכיות * מסחר ביהלומים * מסחר בזהב * נאמנויות * נותני שירות עסקי * אחר __________ .

על מנת להישאר מעודכנים אנו ממליצים לכם להירשם לעלון המקצועי שלנו – היחיד מסוגו בישראל בתחום ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור. אנא מלאו את פרטיכם בתיבת יצירת הקשר משמאל, ואנו נדאג להוסיפכם לרשימה.

ניתן לבטל את ההרשמה בכל עת. העלון כולל תכנים מקצועיים בלבד ואינו מכיל חומר פרסומי.

Call Now Button דילוג לתוכן