מה אתה מחפש היום?

בלוג

חובות קצין הציות, וכיצד ניתן "לעשות כל שביכולתך"?

במאמר זה נשים דגש על תחומי אחריותו, חובותיו ונהלי עבודתו של האחראי למילוי חובות (להלן "קצין הציות"), בהתאם למסגרת החוקית הקיימת וכן בהתאם למתודולוגיות עבודה מקובלות בארץ ובעולם בתחום ניהול הסיכונים בכלל וניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בפרט.

קצין הציות ממונה בהתאם להוראות החוק, הצווים, התקנות וההוראות ולכן עליו לפעול לכל הפחות בהתאם לכל הנחייה מפורשת שלהם. אולם יותר מכך, על קצין הציות (כמו גם על נושאי משרה אחרים בחברה) לעשות כל שביכולתו על מנת למנוע ביצוע עבירה, וזאת מכיוון שהחוק מניח שאם בוצעה עבירה – הרי שבהכרח נושא משרה הפר את חובתו למנוע אותה.

צעד אחורה…

מהי המסגרת החוקית תחתיה ממונה ופועל קצין הציות?

 1. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016;
 2. נותני שירותי אשראי: צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ח-2018;
 3. נותני שירותים בנכס פיננסי (מטבע): צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע
  למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד-2014;
 4. הוראות הממונה בנושא ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור (מרץ 2018) (להלן "הוראות הממונה") מנחות את נותני השירותים לוודא "קיום תשתית ארגונית מתאימה לצורך קיום מדיניות ניהול סיכוני הלבנת ההון ומימון הטרור שקבע" – ובכלל זה למנות אחראי למילוי חובות.

חובות הארגון לגבי קצין הציות:

קצין הציות יהיה:

 • א. נושא משרה בחברה, למעט דירקטור.
 • ב. בעל ידע, כישורים וניסיון לצורך ביצוע תפקידו.
 • ג. רשאי לדרוש ולקבל כל מסמך וכל מידע המצויים בחברה והדרושים לביצוע תפקידו.
 • ד. בעל גישה ישירה לכל בעל תפקיד בחברה וזכות להיכנס לכל אתרי פעילותה, לצורך מילוי חובותיו.

חובות קצין הציות כלפי החברה והמחוקק/רגולטור בהתאם להנחיותיהם:

 1. ריכוז פעילות ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בחברה.
 2. גיבוש מדיניות לניהול סיכונים אשר מתבססת על סקר הסיכונים שבוצע בחברה.
 3. עדכון סקר הסיכונים ככל שנדרש, תוך שקלול מרכיבים כגון:
  • אופי, היקף ומורכבות פעילות החברה;
  • מדינות וטריטוריות אליהם חשופה החברה;
  • מאפייני הלקוח (סיכון לקוח);
  • סוג הפעולה, המוצר או השירות (סיכון מוצר, עסקה, שירות);
  • ערוץ ההפצה שבאמצעותו ניתן השירות (סיכון הפצה).
 4. איסוף מידע הן מגורמים פנים ארגוניים והן מגורמים חוץ-ארגוניים.
 5. גיבוש נהלים פנימיים כתובים ליישום מדיניות איסור הלבנת הון ומימון טרור, ועדכון נהלים קיימים.
 6. ביצוע בדיקות ובקרות מדגמיות סדירות של ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור ושל בקרות ואמצעים שנועדו להבטיח הפחתתם.
 7. ועוד.

אולם, מעל לכל, קצין הציות צריך לפעול לפי מיטב שיקול דעתו ולעשות כל שביכולתו על מנת למנוע ביצוע עבירה של הלבנת הון ו/או מימון טרור באמצעות החברה. אל לו, בשום מצב, להסתפק במינימום הנדרש עפ"י כל חוק, צו או תקנה; ואל לו – בשום אופן – לנקוט בגישה של עצימת עיניים מודעת כאשר סימני אזהרה מופיעים, דגלים אדומים מורמים, כאשר עולה החשד שלו ונוצרת ההתלבטות הקטנה הזאת בפנים:

"אם אני אמשיך לבדוק או לחשוד אני עלול לגלות משהו שיפגע לי בביזנס…"

על מנת להישאר מעודכנים אנו ממליצים להירשם לעלון המקצועי שלנו – היחיד מסוגו בישראל בתחום ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור. אנא מלאו את פרטיכם בתיבת יצירת הקשר משמאל, ואנו נדאג להוסיפכם לרשימה.

ניתן לבטל את ההרשמה בכל עת. העלון כולל תכנים מקצועיים בלבד ואינו מכיל חומר פרסומי.

Call Now Button דילוג לתוכן