מה אתה מחפש היום?

בלוג

קבוצת וולפסברג פרסמה הנחיות חדשות לבדיקת רשימות סנקציות

קבוצת וולפסברג (The Wolfsberg Group ) המורכבת מנציגי הבנקים המובילים בעולם ועוסקת בקביעת אמות מידה והנחיות לניהול סיכוני הלבנת הון (להלן: "הקבוצה"), פרסמה בחודש ינואר 2019 מסמך הנחיות, שמטרתו לסייע למוסדות פיננסיים בזיהוי ופיתוח אמצעים לאיתור, מניעה וניהול הסיכונים הכרוכים במעקב אחר סנקציות, זאת לאור מורכבות הרגולציה בתחום זה והתרחבות השימוש בכלי הסנקציות בזירה הבינלאומית.

הליך בדיקת רשימות הסנקציות הוא הליך מפתח בניהול סיכוני פשיעה פיננסית והינו חלק מהערכת הסיכונים הפנימית של המוסדות הפיננסיים המיושמת לפי גישה מבוססת סיכון. ההליך מסייע בידי המוסדות הפיננסיים בזיהוי אינדיבידואלים וארגונים מוכרזים וקבלת החלטות מתאימות ההולמות את משטר הציות של המוסד הפיננסי.

בדיקה זו של רשימות הסנקציות מבוצעת באמצעות השוואה בין רשימות המוכרזים עצמן (המסופקות באמצעות מקורות מורשים) לבין רשימות של מבצעי פעולות במוסד הפיננסי, תוך חיפוש התאמות והצלבה בין שתי הרשימות. הליך הבדיקה מורכב משני סוגים משלימים; האחד, בדיקת פעולות פיננסיות והשני, בדיקת הלקוחות מבקשי הפעולות הפיננסיות הללו.

לשיטת הקבוצה, על המוסד הפיננסי לאמץ גישה מבוססת סיכון לאורך כל הליך בדיקת הרשימות שכן אין אפשרות לבצע התאמה מושלמת ועדכנית בין כל המופיעים ברשימת המוכרזים לכלל מבצעי הפעילות הפיננסית במוסד הפיננסי. זאת, מאחר שהליך בדיקת הרשימות מסתמך על גורמים רבים, לרבות סוג, זמינות, איכות ושלמות המידע. משכך, הליך בדיקת הרשימות, ממוחשב ועדכני ככל שיהיה, עודנו מוגבל ועל כן יש ליישמו בגישה מבוססת סיכון על מנת להגדיר את האופן, ההיקף והנסיבות בהם יש לבצע בדיקה של הרשימות. ההנחיות מציעות מספר עקרונות ליבה אשר יסייעו למוסדות הפיננסיים לבצע בדיקת רשימות תוך התאמת הערכת הסיכונים לתכנון, צורה ותחזוקת הכלי הבודקת את הרשימות. העקרונות המנויים בהנחיות כוללים דרישה מהמוסד הפיננסי לזהות ולסווג את מידת חשיפתו לסנקציות בהתאם לסוג המוצרים, השירותים והלקוחות שלהם (לדוגמא, תשלומים בינלאומיים בין צדדים רבים ממדינות שונות מצריך בדיקת רשימות יותר מקיפה מאשר תשלומים בין שני צדדים באותה מדינה); וכן דרישה מהמוסד הפיננסי להבין את סיכוניו ולנהל אותם על ידי שימוש בכלי בדיקת רשימות שהותאם ספציפית לסיכונים אלה (לדוגמא, רשימות סנקציות המבוססות על שמות יחידים מוכרזים, ניתן לזהות שמו של מקבל שירות באופן מיידי ברשימות עם ביצוע בדיקה של פעולות פיננסיות או בדיקת לקוחות).

הקבוצה מדגישה כי לטכנולוגיה יש תפקיד מפתח ביעילות הזיהוי וביצוע התיעוד הנדרש, וכי על תכנית בדיקת הרשימות ככלל לכלול מספר פונקציות כגון מינוי גורם אחראי להליך, הכנת פרוצדורה ותהליכי עבודה בכתב, מתן דגש על בקרה פנימית להליך, וביצוע ניסיונות לפני הרצה בפועל.

על מנת להישאר מעודכנים אנו ממליצים להירשם לעלון המקצועי שלנו – היחיד מסוגו בישראל בתחום ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור. אנא מלאו את פרטיכם בתיבת יצירת הקשר משמאל, ואנו נדאג להוסיפכם לרשימה.

ניתן לבטל את ההרשמה בכל עת. העלון כולל תכנים מקצועיים בלבד ואינו מכיל חומר פרסומי.

Call Now Button דילוג לתוכן