מה אתה מחפש היום?

בלוג

הנחיות הרגולטור באשר למיקור חוץ בגופים מוסדיים

הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון (להלן "הרגולטור") פרסם הוראה בנושא מיקור חוץ בגופים מוסדיים. בהוראתו הקדים וציין הרגולטור כי שימוש בשירותי מיקור חוץ רווח בקרב גופים מוסדיים רבים בשל תרומתו למקצועיות הגוף המוסדי, ליעילות התפעולית ולשיפור השירות ללקוח, וכן למיקוד הגוף המוסדי בתחומי פעילות אסטרטגיים.

לאור הסיכונים הכרוכים במיקור חוץ של פעילויות מהותיות, מדגיש הרגולטור כי יש להבטיח כי מיקור חוץ של פעילות שהיא מהותית לגוף מוסדי יבוצע על ידי נותן שירות מתאים, ומחיל כללים כיצד ניתן לבצע מיקור חוץ לפעילויות מהותיות, כיצד לפקח עליה, מהם הקווים מנחים להליך הוצאת פעילות מהותית למיקור חוץ, ובכלל זה הליך בחירה ובדיקה של נאותות נותן שירות פוטנציאלי במיקור חוץ (עד כדי הגדרת 12 נושאים שעל הגוף המוסדי לשקול בטרם בחר את נותן השירות במיקור חוץ).

אנו ב- Global FSC מחויבים לרמה המקצועית הגבוהה ביותר, הן מבחינת הכרה מעמיקה של הרגולציה, והן בכל הקשור לניסיוננו בניהול סיכונים בכלל ובניהול סיכוני רגולציה בפרט.

Call Now Button דילוג לתוכן