השירותים שלנו

ליווי ויעוץ ביישום ציות לרגולציה פיננסית בינלאומית לנותני שירותים פיננסיים

חקיקה והסדרה

– בדיקה משפטית של הסכמים וחוזים
– מיפוי פעילות וחובות רגולטוריים (לרבות איסור הלבנת הון ומימון טרור)
– פרשנות משפטית וציפיות רגולטור

מדיניות ונהלי עבודה תומכי ציות

– הגדרת מדיניות
– הגדרת נהלים ותהליכי עבודה
– ליווי בתהליך ההטמעה של הנהלים בפעילות החברה

ביקורת ובקרות

– סקר תשתיות ציות
– סקר הערכת סיכונים איסור הלבנת הון
– ביקורת בלתי תלויה ומתן חוו"ד לצד ג'
– ליווי בצמצום פערי ציות
– הדרכות

אפיון דרישות מערכות מידע

– אפיון מערכות מידע באופן המקיים חובות רגולטוריות
– אפיון מערכות מידע לצורכי דיווח לרגולטור

צרו עמנו קשר ונחזור אליכם באופן אישי ומידי

תפריט
דילוג לתוכן